Noe gikk galt

Du kan forsøke å laste inn siden på nytt. Om feilen vedvarer kan du ta kontakt med oss på post@boldbooks.no.

Feilkode 418

Selvpublisering kan gi en lønnsom fremtid for forfattere, viser studie

Sist oppdatert for en måned siden

Ny rapport fra Universitetet i Glasgow bekrefter økonomisk potensial.

En nylig publisert rapport (april 2024) gir en dyptgående analyse av inntektene til selvpubliserende forfattere. Studien viser at selvpublisering gir betydelige økonomiske fordeler sammenlignet med tradisjonell forlagsutgivelse.

Rapport fra CREATe, University of Glasgow (april 2024) Re-defining Indie - Charting the course of independent authors in the digital age - report CREATe.png

Rapporten “Redefining Indie - Charting the course of independen authors in the digital age” er publisert av CREATe (Centre for Regulation of the Creative Economy), ved Universitetet i Glasgow. Dette er den første globale studien av selvpubliserende forfatteres inntekter. Den er basert på en stor undersøkelse som omfatter 2539 forfattere fra hele verden. Forskningen, bestilt av Alliance of Independent Authors (ALLi) og Self-Publishing Formula (SPF), fremhever hvordan selvpubliserende forfattere nyter større økonomisk autonomi og potensielt høyere inntekter.

Selvpubliserte forfattere tjener mer

Rapporten viser at selvpubliserende forfattere tjener i gjennomsnitt 12 755 USD (ca 136 000 NOK) i året, mens forlagsforfattere i gjennomsnitt tjener 8800 USD (ca 94 000 NOK) i året. Selvpubliserende forfattere tjener altså i gjennomsnitt 3 955 USD (ca 42 000 NOK), eller 45 %, mer enn forlagsforfattere.

Pictogram showing typical income difference between indie authors (12,755 USD) and traditional publishing authors (8,800))
Kilde: Rapporten  “Redefining Indie - Charting the course of independen authors in the digital age”, CREATe april 2024

Selv om selvpublisering innebærer høyere startkostnader for redigering, design og markedsføring, kompenseres dette av høyere royaltysatser sammenlignet med tradisjonelle forlag. Dette betyr at selv med lavere salgstall kan forfattere oppnå høyere nettoinntekt. 

Hovedfunn fra rapporten

Økte inntekter for selvpubliserende forfattere: Selvpubliserende forfattere tjente i gjennomsnitt 12 755 USD i 2022. Til sammenligning tjente forfattere som publiserte gjennom tradisjonelle forlag i gjennomsnitt 8 800 USD i samme periode. Dette representerer en inntektsforskjell på 3 955 USD, eller omtrent 44,94% mer for selvpubliserende forfattere.

Økonomisk autonomi og kontroll: Selvpublisering gir forfattere full kontroll over priser, markedsføring og distribusjon. Denne friheten betyr at forfatterne kan maksimere sine inntekter og beholde en større andel av salgsinntektene. Mens tradisjonelle forfattere typisk mottar 10-25% av salgsinntektene i royalties, kan selvpubliserende forfattere beholde opptil 70%.

Teknologiens rolle: Den digitale teknologien har revolusjonert selvpublisering, og gir forfattere tilgang til globale markeder og verktøy som tidligere var forbeholdt forlag. Plattformene som Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) og andre lignende tjenester gjør det enkelt for forfattere å nå ut til lesere over hele verden.

Mangfold og inkludering: Selvpublisering tiltrekker seg en bredere demografisk gruppe forfattere, inkludert kvinner og LGBTQIA+-forfattere, som i gjennomsnitt tjener mer enn sine mannlige og heterofile kolleger. Dette skaper en mer inkluderende og rettferdig inntektsfordeling.

Fordeler med selvpublisering

Høyere inntekter: Selvpubliserende forfattere har potensialet til å tjene betydelig mer per solgte enhet sammenlignet med tradisjonelle utgivelser. Denne økonomiske fordelen gir dem muligheten til å reinvestere i sine egne prosjekter og øke kvaliteten på sine utgivelser.

Full kreativ kontroll: Forfattere kan bestemme hvordan deres verk skal presenteres, fra design til prissetting. Dette gir en større følelse av eierskap og tilfredshet med sluttproduktet.

Raskere tilgang til markedet: Selvpublisering eliminerer de lange ventetidene som ofte er forbundet med tradisjonell publisering. Forfattere kan publisere sine bøker så snart de er klare, noe som gir en raskere inntektsstrøm.

Tilpasningsevne: Selvpubliserende forfattere kan raskt tilpasse seg markedsendringer, justere priser, oppdatere innhold og lansere nye markedsføringskampanjer uten å måtte gå gjennom en tredjepart.

Konklusjon

Den nye rapporten fra Universitetet i Glasgow bekrefter at selvpublisering er en lønnsom og frigjørende vei for moderne forfattere. Ved å ta kontroll over hele publiseringsprosessen kan forfattere maksimere sine inntekter og samtidig opprettholde full kreativ frihet. Med støtte fra plattformer som BoldBooks, som fremmer profesjonell selvpublisering, er fremtiden lys for uavhengige forfattere.

For mer detaljert informasjon kan du lese forskernes oppsummering på CREATe sine nettsider og laste ned rapporten derfra.
 

Artikkelen ble skrevet ved hjelp av ChatGPT.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

BoldBooks Logo
ALLi Partner Member
Ikon
Ikon
Ikon
Ikon
© BoldBooks 2024