Noe gikk galt

Du kan forsøke å laste inn siden på nytt. Om feilen vedvarer kan du ta kontakt med oss på post@boldbooks.no.

Feilkode 418

Linda Cecilie Furulund

Linda Cecilie Furulund

Ikon
Ikon

Om forfatter

Linda Cecilie Furulund har siden 2001 drevet Kunstgjødsel Kulturbyrå med foretningsidèen å «finne penger til kunst/kultur» og bidratt til mange hundre millioner inn til norsk kunst- og kulturaktivitet. I 2023 er målet å bidra til at byråets kunder (primært kunstnere og kulturvirksomheter) oppnår søknadsjubel (innvilgede tilskuddskroner) for totalt 25 millioner kroner. Hun er utdannet Cand. Philol. i kultur, men kaller seg selv helst for en kunstgjødsler.  Kunstgjødsel har hjulpet mange tusen kunstnere og små virksomheter med å søke og få innvilget tilskudd.  I 2021 ga hun ut sin første bok "Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten?" på eget forlag - Kunstgjødsel Forlag. Senere har arbeidsheftene "Inntektsmuligheter", "Søknadskartlegging" og "Søknadsskriving" kommet. Linda Cecilie er leverandør til Bold Books både med 1-1 på enkelttimer og som pakke. Se mer om Kunstgjødsel: kunstgjodsel.no  

Bøker under arbeid

Min søknadskalender 2024 med et søknadstips i uka · Sakprosa

Her får du MANGE gode søknadstips - lagt opp slik at du kan lese et nytt hver uke. Koblet opp mot en kalender der du kan plotte inn dine egne søknadsfrister for 2024. Forhåndssalg fra 1. nov. Kommer ut 1. des.

Bøker til salgs

Søknadsjubel - hvordan leve av kunsten? · Sakprosa

Denne boken gir deg nøkler til å forstå og motiverer deg i ditt søknadsarbeid. Her er konkrete verktøy og inspirerende historier for deg som er ny eller dreven søker. I tillegg får du en nyttig oversikt over andre inntekter som kan være gull å kombinere med tilskudd. Leseromtaler: «Anbefaler varmt denne boka dersom du vil skrive stipendsøknader og auka sjansane dine til å få innvilga stipend», Kathrin Berge - billedkunstner. «Lur bok å kjøpe, jeg kan love at det er nyttige tips for alle kunstnere», Jeanne Bøe - skuespiller, produsent, forfatter og dramatiker. «Skal du kjøpe en bok i år bør det være denne», Jamie Siv Rognstad - coach og kursholder. «Klarer ikke å legge den fra meg. Masse gode tips og råd - anbefales», Onlinemedie art/ «Ei viktig bok for alle som leitar etter finansiering», Olla Forlag Pris: 300 kr.

Arbeidshefte: Inntektsmuligheter · Sakprosa

Et eget arbeidshefte (e-bok, pdf format)- Arbeidshefte hjelper deg å ta tak og vurdere de ulike inntektsmulighetene, samt få til din beste og unike kombinasjon av disse. Her er spørsmål, huskelister og øvelser, samt små relevante utdrag fra Søknadsjubelboka. 99 kr.

Arbeidshefte Søknadskartlegging · Sakprosa

E- bok i PDF format som gjør at du kan skrive ut alle eller de arkene du trenger. Inneholder grunnleggende spørsmål og vurderinger som hjelper deg på veien til å svare på spørsmålet hvor skal du søke, og hvordan legge planer for søknadslivet ditt.

Arbeidshefte Søknadsskriving · Sakprosa

E- bok i PDF format som gjør at du kan skrive ut alle eller de (arbeidsarkene) sidene du trenger. Heftet inneholder de ulike trinnene i søknadsskrivemetoden utviklet av Kunstgjødsel Kulturbyrå som hjelper deg på veien til å skrive søknader som gir søknadsjubel.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

BoldBooks Logo
ALLi Partner Member
Ikon
Ikon
Ikon
Ikon
© BoldBooks 2023