Noe gikk galt

Du kan forsøke å laste inn siden på nytt. Om feilen vedvarer kan du ta kontakt med oss på post@boldbooks.no.

Feilkode 418

DEL 1 – Tekstarbeid

Du som skribent/forfatter er den som skaper størsteparten av verdien i en bokutgivelse. Det er derfor det er så viktig at du beholder rettighetene til det du har skapt. Samtidig er det viktig å sparre med folk som er vant med å jobbe med tekst. På den måten blir manuset mye bedre enn det du ville ha klart på egen hånd. Man ser seg blind på egen tekst og alle tekster trenger motstand. Dette vet de mestselgende forfatterne, som jobber tett med redaktør i flere runder. 

Skrivefasen

Selve manusskrivingen må forfatteren gjøre selv, men også i denne fasen er det mye hjelp å få. 

Ideutvikling og sparring

Har du gått rundt med en bokidé i hodet lenge og ikke klart å komme i gang? Et møte med en redaktør kan være forløsende for å finne orden i tankekaoset, hva du bør fokusere på og hvordan du bør gripe an skrivingen. Du trenger ikke å ha skrevet noe som helst for å bestille et slikt møte. Se hvem du kan lufte bokideen din for

Skrivekurs

Fra tid til annen arrangerer vi skrivekurs med nøye utvalgte instruktører. 

Testlesere

Det kan være lurt å teste manuset på målgruppa. Det ideelle er om leserne er noe du ikke kjenner, da er det større sannsynlighet for å få ærlige tilbakemeldinger. En testleser kan gi verdifull input, men kan likevel aldri erstatte det å samarbeide med profesjonelle fagfolk. 

Manuskonsulent

En manuskonsulent (ofte samme person som redaktør) vil gi deg tilbakemelding på styrkene og svakhetene i manuset, uten å gjøre noe inne i selve tekstdokumentet. Noen ganger kan man få tilbakemelding om å se på dette som skrivetrening og at det er for langt unna å kunne bli en bok. Andre ganger ser manuskonsulenten potensialet og du får tips til hva du kan endre på før manuset går videre til redaktør. Se hvem som kan gi deg en skriftlig tilbakemelding på manuset.

Kan noen skrive boka for meg?

De fleste av kjendis-selvbiografiene der ute er ikke skrevet av forfatteren selv, men de framstår på den måten. Man trenger ikke å være kjendis for å benytte seg av en såkalt ghostwriter, det kan være ulike grunner til å sette bort sette arbeidet til en annen og mer erfaren skribent. Se hvem som kan skrive boka for deg

Redigeringsfasen

Når du har første utkast av manuset klart, kan du starte på redigeringsfasen. Det finnes tre ulike redaksjonelle tjenester, redaktør, språkvasker og korrekturleser. Du trenger alle, i denne rekkefølgen:  

1. Redaktør

Redaktøren er forfatterens viktigste sparringpartner, og en person som man kommer veldig tett på. Det er ikke uten grunn at når en redaktør bytter forlag, følger forfatterne ofte etter. På BoldBooks finner du redaktører som også jobber for forlag. 

 

Redaktøren ser på manuset på et helhetlig nivå. I tillegg til en overordnet tilbakemelding skriver redaktøren kommentarer og endringsforslag inne i manuset. 

Du må være forberedt på at redaktøren har funnet en god del ting du bør ta tak i, og det kan oppleves som en nedtur med det samme. Når tilbakemeldingene har sunket inn begynner jobben med å skrive om deler av manus, eller kanskje hele, slik at du lager den beste boka du kan skrive.

 

Det er normalt å ha flere runder hvor redaktøren gjennomgår manuset ditt, vi anbefaler alltid minst to-tre runder. Skjønnlitterære bøker trenger vanligvis flere redaktørrunder enn faglitterære bøker. Se hvilke redaktører du kan velge blant. 

Når er du ferdig med redaktør? Syretesten er om redaktøren svarer ja på hvis du spør om hen vil stå oppført i boka. Da er du klar for å gå videre til språkvask.

2. Språkvask

Når innholdet i boka er klart og all teksten har kommet i riktig rekkefølge, er det viktig at boka blir god å lese. Språkvaskeren tar for seg teksten på setningsnivå, og foreslår formuleringer som skaper en bedre leseflyt. Se oversikten over språkvaskere.

 

 

Når du får tilbake manuset fra språkvaskeren må du gå gjennom endringsforslagene, beholde de du vil bruke og forkaste det du er uenig i. 

3. Korrektur

Når formuleringene på setningsnivå er klare, gjenstår å luke ut skrivefeil og få riktig tegnsetting. Korrekturlesingen er siste steg før boka er klar for produksjon. Det kan bli veldig dyrt å oppdage småfeil i en senere fase, så sørg for at teksten er feilfri. Se oversikten over korrekturlesere.

 

 

Hvor lang tid tar det?

Tekstarbeidet er den mest tidkrevende delen av bokutgivelsen. For hver gjennomgang av manus (redaktør, språkvasker, korrektur) må du beregne en uke fra den dagen fagpersonen har tid til å starte på oppdraget til du får manuset tilbake. Så må du huske å sette av tid til å innarbeide de forslagene du ønsker å bruke. Spesielt i redaktørfasen må du være forberedt på at du kan få tilbakemeldinger som krever store omarbeidinger av manus. 

Det finnes ingen snarveier til et godt bokmanus, det består av godt håndverk og sparring med profesjonelle tekstarbeidere. Noen sier de kan hjelpe deg å gi ut en bok på få uker. Det kan sikkert være tilfelle, men da blir det mest sannsynlig ingen god bok. Når boka finnes der ute i verden bør det være en bok du er stolt av og ikke noe du angrer på. Det er bedre å bruke god tid enn å skulle rekke en bestemt dato. 

Hva koster det?

Prisen avhenger selvfølgelig av lengden på manuset, men også hvor mye det er å gjøre med det. Prisen avtales alltid på forhånd, slik at du ikke skal få deg noen overraskelser. 

Basert på våre erfaringstall vil en time til idéutvikling og sparring koste ca 1000 kroner. En uttalelse fra en manuskonsulent koster vanligvis ca 3-6000 kroner, mens en full manusgjennomgang hos redaktør/språkvasker/korrekturleser koster ca 7-13 000 kroner. 

Kjøper du en enkelt tjeneste avtaler du prisen direkte med den aktuelle fagpersonen, før hen starter på oppdraget. Bestiller du redaksjonell bistand som en del av en pakke blir prisene beregnet ved hjelp av kalkulatoren, slik at du vet på forhånd hva det vil koste. 


 

Neste del

Fortsett til Design og produksjon

Startsiden

Gå til starten av guiden

BoldBooks Logo
ALLi Partner Member
© BoldBooks 2022